BRUKSANVISNING

Hvis det oppstår jordfeil, vil en jordfeilbryter koble ut strømmen på én eller flere kurser, jordfeilvarsleren vil gi lyd- og lyssignal. Med kombinerte automater og jordfeilbryter vil kun feilkursen bli utkoblet, gå da direkte til punkt 4 nedenfor.


For å lokalisere og koble ut feilen gjøres følgende:

  1. Slå av / skru ut alle kurser unntatt overbelastningsvern / hovedsikring. Slå på JORDFEILBRYTER , evt. trykk på reset-knappen på JORDFEILVARSLER.
  2. Slå på / skru inn én og én sikring inntil JORDFEILBRYTER igjen kobler ut eller at JORDFEILVARSLER gir nytt lyd- og lyssignal.
  3. Den siste kursen som ble slått på under punkt 2 har jordfeil.
  4. For å lokalisere feilen nærmere trekkes alle støpsler til apparater på kursen ut eller bryter på apparater slås av.
  5. Slå på/skru inn igjen sikringen(e) til feilkursen. Hvis jordfeilbryter kobler ut eller jordfeilvarsler gir lyd og lyssignal, er det feil på den faste installasjonen og elektroinstallatør må kontaktes. I motsatt fall settes støpsel inn og brytere slås på i utkoblede apparater. Når jordfeilbryter igjen kobler ut eller jordfeilvarsler gir signal indikerer dette feil på det siste apparatet som ble slått på. Dette apparatet må ikke benyttes før feilen er rettet.


For utbedring av feil:

Kontakt elektroinnstallatør så raskt som mulig!

NB! For å fungere sikkert, MÅ Jordfeilbrytere og evt. jordfeilvarsler testes flere ganger i året.
Om det oppstår feil i ditt elektriske anlegg vil vår bruksanvisning gi deg klare instruksjoner på hva du skal gjøre.
Vår bruksanvisning veileder deg gjennom eventuelle feil i ditt elektriske anlegg.