EGEN-SJEKKEN

Sjekk ditt eget elektriske anlegg med vårt skjema.

KONTROLL AV DEN FASTE ELINSTALLASJONEN

Er sikringer, stikkontakter/støpsler varme?
Er elektrisk materiell/utstyr ødelagt eller løst?
Er det kutt- eller bruddskader på kabler?
Løser jordfeilbryter/jordfeilvarsler ut?
Går sikringene ofte?
Hender det at du får elektrisk støt i baderom, kjøkken og vaskerom?
Har du utvendig stikkontakter som ikke er jordet eller beskyttet av jordfeilbryter
Bruker du mange skjøteledninger?
Ligger skjøteledninger/bevegelige ledninger gjennom døråpninger?

Svarer du ja på et av disse spørsmålene over må du kontakte en registrert elektroinstallatør


KONTROLL AV ELEKTRISK UTSTYR
Er det satt inn sterkere pærer i lamper enn de er merket/beregnet for? (Sjekk alle lamper)
Er det løse lamper eller ovner på barnerom? (Anbelfales ikke)
Er elektriske ovner tildekket med klær, gardiner og lignende?
Er elektriske apparater som ikke er i bruk avslått? (Monter tidsur)
Slår du TV apparatet av med hovedbryter?
Er skrusikringer godt tilskrudd? (Skru dem til flere ganger årlig)
Er sikringsskapet ryddig?
Har du sjekket batteriet i røykvarsleren? (Skift batteri en gang pr. år)
Er pulverapparat/brannslanger kontrollert?

Vær oppmerksom på at det er eier/bruker som er ansvarlig for den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret. Det er viktig at det elektriske anlegget ettersees av fagperson med jevne mellomrom, for eksempel hvert 5 år. Husk at det elektriske anlegget har en begrenset levetid. Husk alltid å følge monteringsanvisning og brukerveiledning når du monterer eller bruker et elektrisk apparat. Vi anbefaler på det sterkeste at alle hustander skal ha: Jordfeilbryter, overspenningsvern og komfyrvakt/koblingsur. Det er kun elektrofagfolk som har lov til å montere elektriske installasjoner.

Dersom du oppdager noe galt når du ser over det elektriske anlegget, kontakt en registrert elektroinstallatør snarest. Det er både trygt og lønnsomt å bruke en NELFO-merket elinstallatør.