EL-SJEKK - sjekk av det elektriske anlegget

Lenge siden forrige sjekk av det elektriske anlegget med en el-kontroll? Når våre elektrikere utfører en el-sjekk har de en liste med punkter de går gjennom. Dette sikrer deg som kunde at ditt elektriske anlegg er sikkert å benytte. Og husk at det er eier/bruker som ansvarer for den elektriske installasjonen og utstyret.

Kontakt Wennevold's Elektro AS for mer informasjon om el-sjekk i Oslo og Akershus.

El-kontroll - Ta en el-sjekk i dag

Er det lenge siden forrige el-kontroll? Under menypunktet "sjekk el. anlegg" finnes det en liste med punkter du kan bruke for selv å foreta en el-kontroll. Dersom en slik el-sjekk viser at en fagmann skal kontaktes, kan du trygt kontakte oss. Wennevold's Elektro arbeider med elektriske installasjoner og tar oppdrag fra institusjoner, bedrifter og ulike offentlige etater. Mange av vårekunder har også en avtale der vi kommer med jevne mellomrom for å utføre el-kontroll slik at det ikke glemmes.

Jevnlig el-sjekk er nødvendig, og man skal huske på at eier/bruker selv er ansvarlig for det elektriske anlegget og at det blir tatt el-kontroll. Det er viktig at anlegget får en el-sjekk og ettersees av fagperson, og man skal vite at selv om det blir tatt jevnlig el-kontroll så har det elektriske anlegget alltid en begrenset levetid.
Kontakt Wennevold's Elektro AS for mer informasjon om el-sjekk i Oslo og Akershus.