ELEKTRO INSTALLASJON


Med lang erfaring i elektro-installasjon utfører vi montering og ettersyn at elektriske installasjoner for bedrifter, institusjoner og offentlige etater. Ta kontakt med oss dersom det er behov for en erfaren fagmann med spisskompetanse.

Kontakt Wennevold's Elektro AS for mer informasjon om elektroinstallasjon i Oslo og Akershus.


Elektriske installasjoner - Elektro-installasjon


Når det kommer til elektriske installasjoner er det som regel nødvendig å ta kontakt med en fagmann. Vi har lang erfaring i å utføre elektro-installasjon, montering av spredenett for data og tele, fiberinstallasjoner og kontroll av elektriske installasjoner. Med over 30 år i bransjen har vi opparbeidet oss et bredt kundegrunnlag og et godt rykte, og vi ønsker å være en av de ledende innen elektro-installasjon i Oslo-regionen. Vi leverer og monterer elektriske installasjoner til offentlige etater, institusjoner og aktører i det private næringsliv.


Elektro-installasjon i Oslo


God planlegging og bruk av elektriske installasjoner og anlegg forenkler tilværelsen for brukerne. Derfor arbeider vi med en stor grad av fleksibilitet i forhold til kundens behov og hvordan en elektro-installasjon skal utføres.

Trengs det en erfaren ekspert på elektro-installasjon er det bare å ta kontakt med oss. Vi setter vår ære i kort responderingstid og sørger for at dine elektriske installasjoner blir montert og kvalitetsikret.
Kontakt Wennevold's Elektro AS for mer informasjon om elektroinstallasjon i Oslo og Akershus.