INTERNKONTROLL


Våre rutiner for internkontroll og kvalitetssikring i forhold til forskriftene sikres gjennom bruk av kortslutningsberegningsprogrammet FEBDOK og internkontroll-/kvalitetssikringshåndbok.
Som en del av vår internkontroll ber vi alle våre leverandører om en skriftlig bekreftelse på at materiell og utstyr kjøpt hos disse tilfredsstiller Produkt og Elektrisitetstilsynets forskrifter om elektrisk utstyr - og at dette faktisk kan bekreftes skriftlig hvis nødvendig.

Det må også kunne fremskaffes samsvarserklæring og eventuell teknisk dokumentasjon for om mulig vurdere om utstyret er i samsvar med forskriftene.