KOMPETANSE OG UTDANNING

Vi er stadig oppdatert på kompetanse og forskrifter.
Vi er i en bransje i rivende utvikling, det kommer hele tiden nye krav, nye produkter og nye behov. Vi ønsker å være i front av denne utviklingen for å kunne tilby energiøkonomiske løsninger som også er moderne og aktuelle i morgen. Det gjør vi gjennom jevnlig kompetansepåfyll og et stort, faglig engasjement.
Bedriften holder seg orientert om forskriftsutvikling, opplæring og arbeidsgiversaker som vedgår elektroentreprenører gjennom sitt medlemskap i NELFO - Norges Elektroentreprenørforbund.

Kursing og etterutdanning av våre ansatte gjøres hos NELFO og ute hos våre leverandører. Alle ansatte gjennomgår årlig kurs i sikkerhetsforskrifter/førstehjelp.
At vi blir benyttet som rådgivere når installasjoner skal planlegges, er et tegn på at vi besitter høy kompetanse.

Bedriften ønsker samtidig å fremstå som en ansvarlig bedrift overfor lokalsamfunnet. Vi satser derfor på lokal rekruttering og å bidra med arbeidsplasser i kommunen, og har derfor helt siden starten hatt lærlinger.