REFERANSER

Oppgave beskrivelse
Oppdragsgiver
kontaktperson
adr. tlf.
Størrelse
Beskrivelse av utført arbeid
Start/slutt
tidspunkt
Totalkostnad
(MNOK)
Diagonale Veidekke 40 000m2 Installasjon av nytt elektrisk anlegg. Komplett elkraft/teleteknisk 2016/2018 90 mill.
Hellerudsletta Hellerudsletta Eiendom A/S 7000m2 Installasjon av nytt elektrisk anlegg. Komplett elkraft/teleteknisk 2016/2017 20 mill.
Roald Amundsensgate 6 DNB 3500m2 Installasjon av nytt elektrisk anlegg. Komplett elkraft/teleteknisk 2016/2017 7 mill.
Årvoll skole Lid Ventilasjon AS 1000m2
Installasjon av nytt elektrisk anlegg. Komplett elkraft/teleteknisk 2016/2017 3 mill.
Nybygg, kontor/lager bygg Vedal Entreprenør AS 7000 m2
Installasjon av nytt elektrisk anlegg.
Komplett elkraft/teleteknisk.
2014/2015 14 mill.
Nybygg, næringsbygg. Vedal Entreprenør AS 15000 m2
Installasjon av nytt elektrisk anlegg.
Komplett elkraft/teleteknisk.
2014/2015 30 mill.
Rehab, næringsbygg.
DNB Eiendom
8000 m2.
Installasjon av nytt elektrisk anlegg.
Komplett elkraft/teleteknisk.
2014/2015
12 mill.
Rehab, næringsbygg.
Seltor Øst AS
15000 m2
Installasjon av nytt elektrisk anlegg.
Komplett elkraft/teleteknisk
2014/2015
40 mill.
Nybygg, skole
Undervisningsbygg.
3000 m2
Installasjon av nytt elektrisk anlegg.
Komplett tele-data med trådløse aksesspunkter.
2013/2014
6 mill.
Rehab, skole.
Undervisningsbygg
10000 m2
Installasjon av nytt elektrisk anlegg.
Komplett tele-data med trådløse aksesspunkter.
2013/2014
15 mill.
Rehab, skole.
Undervisningsbygg.
15000 m2
Installasjon av nytt elektrisk anlegg.
Komplett tele-data med trådløse aksesspunkter.
2013/2014
18 mill.
Nybygg, tekniske anlegg og Elexia.
.Vedal Entreprenør AS
4000 m2
Installasjon av nytt elektrisk anlegg.
Komplett tele-data med trådløse aksesspunkter
2012/2013
9 mill.
Rehab, kontorer
Vedal Entreprenør AS
10000 m2
Supplering av elektriske anlegg, og teletekniske anlegg. UPS
/Nødstrømsaggregat
2012/2013
14 mill
Rehab, kontorer
Seltor Øst AS
3500 m2
Installasjon av nytt elektrisk anlegg.
Komplett tele-data med trådløse aksesspunkter. UPS /Nødstrømsaggregat
2012/2013
11 mill.
Nybygg, Rehab, møtesenter.
Kommunenes Hus AS
7000 m2
Installasjon av nytt elektrisk anlegg.
Komplett tele-data med trådløse aksesspunkter
2012/2013
20 mill