ELEKTROLØSNINGER FOR BEDRIFTER, INSTITUSJONER OG OFFENTLIGE ETATER

Elektroløsninger tilpasset behov

Gode elektroløsninger sørger for en enklere og mer effektiv hverdag for institusjoner, bedrifter og offentlige etater i Oslo-området. Ved hjelp av kompetanse og fleksibilitet kan vi tilby elektroløsninger tilpasset den enkelte kundes behov og ønsker. Med spisskompetanse innen installasjon av større elektriske anlegg, har vi gode og moderne elektroløsninger innen energiforsyning, tele og data, alarmsystemer, oppvarming og belysning. Vi tilbyr også rådgivende ingeniørtjenester.

Kontakt Wennevold's Elektro AS for mer informasjon om elektroløsninger i Oslo og Akershus.


Rehabilitering av forretningsbygg

Vi har også erfaring og kompetanse innen rehabilitering av forretningsbygg og installasjon av sikkerhets- og alarmanlegg. I tillegg til elektroløsninger kan vi også sørge for periodiske kontroller og ettersyn av elektriske anlegg.


Spisskompetanse på elektroløsninger og installasjon

Vi har arbeidet med elektroløsninger og installasjon av elektriske anlegg i mange år, og dermed opparbeidet oss spisskompetanse innen dette området. Vår visjon er å være en av de markedsledende innen elektroløsninger i Oslo-regionen.